Władza w organizacji

Organizację można określić jako system czy systemy władzy – powiązane wzajemnie ciągi osób wydających polecenia i osób wykonujących polecenia. W takim ujęciu organizację można postrzegać jako narzędzie, za pomocą którego osoby dysponujące władzą mogą używać innych osób w celu osiągnięcia określonych celów. Wymaga podkreślenia, że osoby, które formalnie nie mają statusu decydentów, także mogą dysponować władzą, tzn. są w stanie spowodować, aby inni zachowali się zgodnie z ich życzeniami. Co więcej, takimi możliwościami mogą dysponować osoby, które nie są oficjalnymi członkami organizacji. Tak naprawdę należy zatem mówić o władzy w organizacji i władzy wokół organizacji.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_29_0_Wladza_w_organizacji.ppt

Opis i_29_2_Wladza_w_organizacji.doc

Jerzy Supernat 2005-2023