Uwarunkowania struktury organizacyjnej

Stopień złożoności, formalizacji i centralizacji struktury organizacyjnej nie jest ani dowolny, ani przypadkowy. Struktura organizacyjna jest następstwem jednoczesnego oddziaływania wielu różnorodnych czynników. Może zatem być wyjaśniana na wiele sposobów, ale dopiero ich łączne ujęcie pozwala zrozumieć, dlaczego struktura organizacyjna przyjmuje taką, a nie inną postać. Dwie podstawowe kategorie uwarunkowań struktury organizacyjnej to kontekst (w znaczeniu sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się organizacja) oraz projekt (w znaczeniu decyzji podejmowanych w organizacji, a dotyczących jej struktury).

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_28_0_Uwarunkowania_struktury_organizacyjnej.ppt

Opis i_28_2_Uwarunkowania_struktury_organizacyjnej.doc

Jerzy Supernat 2005-2023