Typologia decyzji kierowniczych

Zrozumienie pojęć decydowania, decyzji i decyzji kierowniczych wymaga przyjęcia i przedstawienia relewantnych typologii decyzji (spotykane często mylenie typologii z klasyfikacją każe podkreślić, że typologia – w odróżnieniu od klasyfikacji – nie zakłada podziału rozłącznego i wyczerpującego). W przypadku administracji publicznej szczególnie ważne są podział decyzji na programowane i nieprogramowane oraz związana z tą typologią kwestia determinant (czynników wyznaczenia itp.) decyzji.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_4_0_Tyoplogia_decyzji_kierowniczych.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023