Teoria zarządzania publicznego

Nowe publiczne zarządzanie wskazuje na podobieństwo organizacyjnych cech administracji publicznej i sektora prywatnego (profit seeking organizations), a także sektora pozarządowego (non-governmental organizations / not-for-profit organizations), eksponując znaczenie profesjonalnego zarządzania i efektywności. Przez efektywność, zgodnie z konwencją anglosaską, należy rozumieć zarówno skuteczność, jak i ekonomiczność.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_3_0_Nowe_publiczne_zarzadzanie.ppt

Opis i_3_2_Administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_New_Public_Management.pdf

Jerzy Supernat 2005-2023