Teoria wyboru racjonalnego

Teoria wyboru racjonalnego (inaczej teoria wyboru publicznego) jest teorią ekonomii neoklasycznej zastosowaną w sektorze publicznym. Stawia sobie ona za cel przerzucenie pomostu pomiędzy (mikro)ekonomią i polityką administracyjną, a charakteryzuje ją badanie decyzji i działań obywateli oraz urzędników tak, jak by to były decyzje i działania myślących o własnym interesie producentów i konsumentów. Podejście takie pozwala postrzegać sektor publiczny w kategoriach rynkowych, a ponadto oddaje do dyspozycji polityki administracyjnej dobrze rozwiniętą aparaturę badawczą teorii ekonomii.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_64_0_Teoria_wyboru_racjonalnego.ppt

Opis i_64_2_Polityka_administracyjna_w_swietle_teorii_wyboru_racjonalnego.pdf

Jerzy Supernat 2005-2023