Teoria instytucjonalna

Przedmiotem wykładu jest postweberowska interdyscyplinarna teoria złożonych organizacji (takich organizacji czy instytucji jak: państwo, parlament, biurokracja, organizacja pozarządowa, uniwersytet, prywatna spółka realizująca zadania publiczne).

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_61_0_Teoria_instytucjonalna.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023