Teoria decyzyjna

Administracja jest światem decyzji. Każde jej działanie, które nie jest czystym decydowaniem (dokonywaniem świadomego i nielosowego wyboru), prawie zawsze oparte jest na wcześniejszej decyzji czy ciągu decyzji. Stąd wszystkie teorie administracji poświęcają decyzjom znaczną uwagę, a decyzyjna teoria administracji, dla której podstawową jednostką analizy jest decyzja, należy wśród nich do najbardziej rozwiniętych.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_63_0_Teoria_decyzyjna.ppt

Opis i_63_2_Racjonalnosc_i_logika_decyzji_administracji.pdf

Jerzy Supernat 2005-2023