Techniki decydowania w warunkach niepewności

Podstawowe techniki (kryteria) decydowania w warunkach niepewności opierają się na wspólnej idei przekształcenia warunków niepewności w równoważne im warunki pewności, a więc w taką sytuację, gdy z każdym kierunkiem działania związany jest tylko jeden wynik. Ideę taką realizują kryteria: 1) maksymalizacji spodziewanych korzyści, 2) maksymalizacji spodziewanych użyteczności, 3) racjonalne, 4) pesymizmu, 5) optymizmu i 6) minimalizacji maksymalnego żalu.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_5_0_Techniki_decydowania_w_warunkach_niepewnosci.ppt

Opis i_5_2_Zadania_z_technik_decyzyjnych.doc

Jerzy Supernat 2005-2023