Public relations w administracji publicznej

Materiał do wykładu na konferencji „Public relations w administracji publicznej”, zorganizowanej przez
Studenckie Koło Naukowe Ius Administrativum Novum
we Wrocławiu w Domu Edyty Stein 11 maja 2009 r.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_73_0_Public_relations_w_administracji_publicznej.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023