Przywództwo w organizacji

Przywództwo jest od dawna przedmiotem dużego zainteresowania, a nawet fascynacji. Z osobą nowego przywódcy wiąże się na ogół oczekiwanie na zasadnicze zmiany w organizacji, a w szczególności na rozwiązanie gnębiących ją problemów. Jednocześnie możliwości przywództwa poważnie ogranicza jego organizacyjny kontekst: struktura, układ władzy, uwarunkowania środowiskowe itd. Przywództwo należy zatem badać w kontekście, w którym ma ono miejsce.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_30_0_Przywodztwo_w_organizacji.ppt

Opis i_30_2_Przywodztwo_w_organizacji.doc

Jerzy Supernat 2005-2023