Pojęcie administracji publicznej

Pojmując administrację publiczną w sposób podmiotowy czy podmiotowo-przedmiotowy można wyróżnić trzy podstawowe segmenty z których składa się system organizacyjny administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej: 1) administracja państwowa rządowa, 2) administracja państwowa nierządowa i 3) administracja samorządowa. Zgodnie z innym ujęciem w ramach struktury administracji publicznej można wyróżnić trzy podstawowe elementy składowe: 1) administrację bezpośrednią, 2) administrację pośrednią i 3) prywatnoprawnie zorganizowaną administrację publiczną.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_14_0_Pojecie_administracji_publicznej.ppt

Opis i_14_2_Microsoft_Word_-_Pojecie_administracji_publicznej.pdf

Jerzy Supernat 2005-2023