Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania i biznesu

Przedmiotem wykładu jest wyjaśnienie pojęć organizacji, kierownictwa, zarządzania i biznesu. Ich znaczenie wydaje się oczywiste tylko prima facie . Dodatkowo warto wyjaśnić pojęcie przedsiębiorstwa.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_37_0_Pojecia_organizacji_kierownictwa_zarzadzania_i_biznesu.ppt

Opis i_37_2_Microsoft_Word_-_Pojecie_przedsiebiorstwa.pdf

Jerzy Supernat 2005-2023