Pojęcia decydowania i decyzji

Przyporządkowanie znaczeń terminom decydowanie, decyzja i decyzja kierownicza wymaga wyjścia od gatunku najbliższego (genus proximum), którym jest pojęcie wybierania / wyboru, a następnie wskazania różnicy gatunkowej (differentia specifica).

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_13_0_Pojecia_decydowania_i_decyzji.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023