PERT

Technika PERT pozwala na symulację złożonych działań wielopodmiotowych przy użyciu ściśle zdefiniowanego, ilościowo-symbolicznego modelu. Identyfikując ścieżkę krytyczną (krytyczny ciąg czynności) informuje o szansach i zagrożeniach związanych z realizacją projektu. Technikę PERT poprzedziły między innymi wykresy Gantta.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_8_0_PERT.ppt

Opis i_8_2_Wykresy_Gantta.doc

Jerzy Supernat 2005-2023