Modelowanie i modele

Modelowanie, czyli przedstawianie (odzwierciedlanie) rzeczywistości w uproszczonej postaci jest powszechnie wykorzystywane w zarządzaniu, szczególnie w decydowaniu. Odpowiednia strukturalizacja i formalizacja procesu i problemu decyzyjnego warunkuje dokonanie analizy normatywnej decydowania.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_9_0_Modelowanie_i_modele.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023