Model procesu decyzyjnego

Przedmiotem wykładu jest model (struktura) procesu podejmowania decyzji autorstwa Petera Ferdinanda Druckera (1909-2005) przedstawiony w jego słynnej pracy z 1954 r. The Practice of Management, a także wyjaśnienie relacji pomiedzy podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_42_0_Model_procesu_decyzyjnego.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023