Model problemu decyzyjnego

Analiza rzeczywistych decyzji pozwala przyjąć istnienie pięciu podstawowych elementów w strukturze każdego problemu decyzyjnego: 1) podmiotu podejmującego decyzje, 2) zbioru kierunków działania, 3) zbioru stanów świata zewnętrznego, 4) funkcji korzyści oraz 5) ryzyka lub niepewności co do stanu świata zewnętrznego. Rezygnując z odróżniania ryzyka od niepewności, co ma swoje uzasadnienie, zarysowany model można nazwać modelem decydowania w warunkach niepewności.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_2_0_Model_problemu_decyzyjnego.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023