Koncepcja sieci organów administracji publicznej

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej niewątpliwie wpływa na system instytucjonalny polskiej administracji publicznej, ale przede wszystkim na funkcjonowanie organów administracyjnych, w tym ich współpracę z analogicznymi organami pozostałych państw członkowskich i Komisją Europejską – najważniejszym organem administracyjnym Unii. Współpraca ta odbywa się (między innymi) w ramach sieci organów administracyjnych, a regulowana jest przepisami pierwotnego i wtórnego prawa Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że współpraca organów administracyjnych w ramach sieci ma charakter bezpośredni. Innymi słowy, w sieci współpracują nie państwa członkowskie, ale poszczególne krajowe organy administracyjne, odpowiadające za realizację prawa wspólnotowego w określonej dziedzinie, oraz Komisja Europejska (i ewentualnie inne organy wspólnotowe).

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_36_0_Koncepcja_sieci_organow_administracji_publicznej.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023