Koncepcja nauki administracji

Praktyka badawcza w krajach europejskich w drugiej połowie XX wieku opowiedziała się za kompleksowym (wieloaspektowym) badaniem administracji publicznej przez samodzielną (odrębną / samoistną) dyscyplinę badawczą – naukę administracji.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_15_0_Koncepcja_nauki_administracji.ppt

Opis i_15_2_Miejsce_i_znaczenie_teorii_w_badaniu_administracji_publicznej.pdf

Jerzy Supernat 2005-2023