Komunikacja w organizacji

Organizacja jest systemem przetwarzania informacji. W jednej ze znanych metafor jawi się jako mózg. Metafora ta trafnie wskazuje, że organizacja otrzymuje i filtruje informacje, przetwarza je w świetle tego, czego się już nauczyła, interpretuje je, zmienia i – w ostateczności – funkcjonuje na ich podstawie. Organizacji przytrafiają się także pamięciowe lapsusy i inne, właściwe mózgowi, zjawiska.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_34_0_Komunikacja_w_organizacji.ppt

Opis i_34_2_Komunikacja_w_organizacji.doc

Jerzy Supernat 2005-2023