Grupowe podejmowanie decyzji

W teorii grupowego podejmowania decyzji można wyróżnić co najmniej trzy sposoby postrzegania grupy, z których trzeci jest najbardziej kompleksowy i będzie stanowił podstawę rozważań.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_33_0_Grupowe_podejmowanie_decyzji.ppt

Opis i_33_2_Grupowe_podejmowanie_decyzji.doc

Jerzy Supernat 2005-2023