Delegowanie w organizacji

Delegowanie zadań i uprawnień należy do odwiecznych rozwiązań organizacyjno-prawnych, jako że jest conditio sine qua non funkcjonowania każdej organizacji (jedynym praktycznie wyjątkiem są organizacje bardzo małe). W przypadku administracji publicznej delegowanie (tradycyjnie nazywane w niej dekoncentracją wewnętrzną) zapewnia realizację zadań i kompetencji organów administracji publicznej i – w konsekwencji – realizację prawa, przede wszystkim prawa materialnego.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_6_0_Delegowanie_w_organizacji.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023