Decydowanie a kierowanie

Relacje pomiędzy decydowaniem i kierowaniem są oczywiste tylko prima facie. W przekonaniu autora decydowanie nie jest odrębną funkcją kierowniczą, lecz sposobem realizacji funkcji kierowniczych.

Prezentacja PowerPoint:
Prezentacja i_11_0_Decydowanie_a_kierowanie.ppt

Jerzy Supernat 2005-2023