Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Dydaktyka / WykładyPojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania i biznesu

 

Przedmiotem wykładu jest wyjaśnienie pojęć organizacji, kierownictwa, zarządzania i biznesu.

więcej >>


Pojęcie techniki

 

Przedmiotem wykładu jest wyróżnienie i wyjaśnienie pojęcia techniki relewantnego dla przedmiotu Techniki organizatorskie i decyzyjne.

więcej >>


Pojęcia decydowania i decyzji

 

Przedmiotem wykładu jest przypisanie znaczeń terminom decydowanie i decyzja, a także decyzja kierownicza.

więcej >>


Decydowanie a kierowanie

 

Przedmiotem wykładu jest kwestia relacji pomiędzy decydowaniem i kierowaniem.

więcej >>


Typologia decyzji kierowniczych

 

Przedmiotem wykładu są podstawowe podziały decyzji, a zwłaszcza decyzji kierowniczych.

więcej >>


Delegowanie w organizacji

 

Przedmiotem wykładu są istota, zasada i techniki delegowania zadań i uprawnień w organizacji, w tym w administracji publicznej.

więcej >>


Konsulting

 

Przedmiotem wykładu jest podstawowa problematyka konsultingu w zarządzaniu.

więcej >>


Modelowanie i modele

 

Przedmiotem wykładu jest wprowadzenie do problematyki modelowania i modeli w decydowaniu.

więcej >>


Model problemu decyzyjnego

 

Przedmiotem wykładu jest podstawowa struktura decyzji w znaczeniu problemu decyzyjnego.

więcej >>


Techniki decydowania w warunkach niepewności

 

Przedmiotem wykładu są nadające się do wielokrotnego wykorzystania, szczegółowo opisane sposoby podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

więcej >>


<< poprzednia strona     1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-68     następna strona >>