Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Tematyka badawcza


  1. Prawne i prakseologiczne uwarunkowania administracji publicznej.

  2. Formy, metody i instrumenty działania administracji publicznej.

  3. Relacje między prawem administracyjnym i nauką prawa administracyjnego a nauką administracji i nauką organizacji i zarządzania.

  4. Procesy i techniki decydowania oraz zarządzania strategicznego, w tym w administracji publicznej.

  5. Socjologia organizacji, w tym administracji publicznej.

  6. Europejska przestrzeń administracyjna.

  7. Organizacja i funkcjonowanie Komisji Europejskiej.

  8. Administracja publiczna w Anglii i w Holandii.