Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Publikacje / Referaty


<< Powrót

Referaty

 1. Uwagi o związkach nauki prawa administracyjnego i nauki organizacji, opublikowany w: Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Administratywistów w Puławach 5-8 VI 1979, Lublin 1979, s. 234-240.
   
 2. Podejmowanie działań wewnętrznych na podstawie zasad prakseologicznych, opublikowany w: Kryteria prawidłowości działań wewnętrznych administracji (referaty na konferencję naukową - Karpacz 1981), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981, s. 47-60
   
 3. Supervision of Municipalities in Poland, Międzynarodowy Kongres Administrazione Centrale Ed Enti Locali Confronti Tra Est Ed Ovest Europeo, Triest 26-28 maja 1994r., maszynopis, ss. 9.
   
 4. Municipality in Poland, Posiedzenie Grupy Roboczej 52. Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy: Regionalizacja w Europie Centralnej i Wschodniej, Wrocław 16-17 września 1996r., maszynopis, ss. 11.
   
 5. Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej, opublikowany w: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cisna 2-4 czerwca 2002r., Rzeszów 2002, s.487-518.
   
 6. Justice as a purpose of business: A stakeholder theory of a modern business corporation, XIV Międzynarodowa Konferencja Instytutu CEDIMES - Universite Pantheon-Assas Paris II oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Wrocław 9-10 maja 2002r., opublikowany w: Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, pod redakcją Leona Olszewskiego, Kolonia Limited 2003, s. 165-171.
   
 7. Zasady dobrej administracji, opublikowany w: Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002r., Warszawa 2003, s. 598-615.
   
 8. Dekoncentracja wewnętrzna w administracji publicznej, opublikowany w: Profesjonalizm w administracji publicznej, pod redakcją Anetty Dębickiej, Mariusza Dmochowskiego, Barbary Kudryckiej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004, s. 298- 309.
   
 9. Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, opublikowany w: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 23-26 maja 2004r., Rzeszów 2004, s. 469-490.
   
 10. Prakseologiczne przesłanki sprawności egzekucji administracyjnej, opublikowany w: System egzekucji administracyjnej, pod redakcją Janusza Niczyporuka, Sławomira Fundowicza, Joanny Radwanowicz, Wydawnictwo C.H.Beck, Verba, Warszawa 2004, s. 50-56.
   
 11. Lobbing w procesach decyzyjnych organów władzy publicznej w świetle standardów międzynarodowych, opublikowany w: Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004r., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 432-439.
   
 12. Europejska przestrzeń administracyjna, opublikowany w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod redakcją Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Kolonia Limited 2005, s. 78-86..

 13.  
 14. Samodzielność wspólnot samorządowych w zmieniającym się państwie, opublikowany w: Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Baranów Sandomierski 22-25 maja 2005, redakcja naukowa prof. dr hab. Elżbieta Ura, Rzeszów 2005, s. 283-287.

 15.  
 16. Administracja rządowa w warunkach gospodarki rynkowej (z problematyki regulacyjnych działań administracji), przedstawiony na sympozjum "Administracja publiczna w warunkach gospodarki rynkowej - wyzwania dla nauk administracyjnych", zorganizowanym przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 29 listopada 2005r.
   
 17. Władza i konflikt w organizacji formalnej, opublikowany w: Sprawność działania administracji samorządowej, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej i Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współudziale Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, redakcja naukowa Elżbieta Ura, Rzeszów 2006, s. 587-594.
   
 18. Informacyjne aspekty podejmowania decyzji w organizacjach formalnych, opublikowany w: Biurokracja, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, redakcja naukowa Jan Łukasiewicz, Rzeszów 2006, s. 599- 608.
   
 19. Koncepcja sieci organów administracji publicznej, opublikowany w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Zakopane 24-27 września 2006 r., pod redakcją Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer 2007, s. 207-229.
   
 20. Administrowanie przez sieć, przedstawiony na I Konferencji "Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo", zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu, Wrocław 3-4 października 2006 r. Opublikowany w: Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo, pod redakcją Adama Macieja Sosnowskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 129-135.
   
 21. Polityka administracyjna w świetle teorii wyboru racjonalnego. Opublikowany w: Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7-9 września 2008 r., red. Jan Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów 2008, s. 653-672.
   

<< Powrót