Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Publikacje / Recenzje


<< Powrót

Recenzje

 1. Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Zbiór I, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Góralskiego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977, ss. 190. Recenzja opublikowana w: "Organizacja - Metody - Technika" 1978, nr 10, s. 47-48.
   
 2. Ryszard Manteuffel, Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstw rolniczym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, ss. 299. Recenzja opublikowana w: "Organizacja - Metody - Technika" 1980, nr 10, s. 47-49.
   
 3. Ludwik Habuda, Strukturalne determinanty racjonalności decyzji w administracji gminnej i miejsko-gminnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981, ss. 140. Recenzja opublikowana w: "Organizacja - Metody - Technika" 1983, nr 1, s. 54-56.
   
 4. Hubert Izdebski, Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber, Warszawa 2006, ss. 122. Recenzja opublikowana w: "Samorząd Terytorialny" , nr 12, s. 77- 80.
   
 5. Inga Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze 2006, ss. 511. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2006, nr 4 (5), s. 123-132.
   
 6. Karol Kiczka, Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Kolonia Limited, Wrocław 2006, ss. 342. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2007, nr 1 (6), s. 119-127.
   
 7. Renata Raszewska-Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2007, ss. 377. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2007, nr 2 (7), s. 207-215.
   
 8. Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, ss. 243. Recenzja opublikowana w: "Państwo i Prawo" 2007, nr 11 (741), s. 118-121.
   
 9. Magdalena Tabernacka, Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia Limited, Wrocław 2007, ss. 246. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 11, s. 83-89.
   
 10. Bogumił Brzeziński, Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 175. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2008, nr 3, s. 77-82.
   
 11. Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008, ss. 109. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008, nr 3 (12), s. 199-206.
   
 12. Mateusz Stępień, Responsywna administracja publiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 240. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 4, s. 89-93.
   
 13. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. Jacek Czaputowicz, Europejski Instytut Administracji Publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 462. Recenzja opublikowana w: "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2009, nr 1 (14), s. 198-221.
   
 14. Europa urzędników, pod redakcją Zdzisława Brodeckiego, LexisNexis, Warszawa 2009, ss. 425. Recenzja opublikowana w: "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 12, s. 80-87.
   
 15. Martina Künnecke, Tradition and Change in Administrative Law. An Anglo-German Comparison, Springer 2007, ss. 266. Recenzja opublikowana w: "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 12, s. 76-86.
   
 16. Waldemar Hoff, Prawny model regulacji sektorowej [Legal Model of Sector-specific Regulation], Difin, Warszawa 2008, ss. 302. Recenzja w języku angielskim opublikowana w: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2009, vol. 2 (2), s. 272-276.
   
 17. Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Richard A. Walawander (tłum), The Code of Administrative Proceedings. Kodeks postępowania administracyjnego, wydanie dwujęzyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 126. Recenzja opublikowana w: „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 11, s. 85-89.
   
 18. Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją Magdaleny Tabernackiej i Renaty Raszewskiej-Skałeckiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 559. Recenzja opublikowana w: „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2010, nr 4 (21), s. 150-169.

 19. Joanna Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 362. Recenzja opublikowana w „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 10, s. 85-90.
   
 20. Dorota Sylwestrzak, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012, ss. 312. Recenzja opublikowana w: „Państwo i Prawo” 2013, nr 5, s. 112-116.
   
 21. Ernest Knosala, Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 212. Recenzja opublikowana w: Administracja publiczna – aktualne wyzwania, red. naukowa L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Katowice 2015, s. 409-420 w tekście zatytułowanym: Jerzy Supernat, Decyzyjna nauka administracji. Recenzja ksiązki: Ernest Knosala, Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 212.

<< Powrót