Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Publikacje / Monografie, podręczniki


<< Powrót

Monografie / podręczniki

 1. Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym, Wrocław 1982, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 763, Prawo CXXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984, ss. 148.
   
 2. Decydowanie w zarządzaniu. Problemy, metody, techniki, Kolonia Limited, Wrocław 1997, ss. 138.
   
 3. Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Kolonia Limited, Wrocław 1998, ss. 260.
   
 4. Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2000, ss. 247.
   
 5. Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Limited, Wrocław 2000, ss. 540.
   
 6. Techniki decyzyjne i organizatorskie, Wydanie 2. poprawione i uzupełnione, Kolonia Limited, Wrocław 2003, ss. 273.
   
 7. Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2003, ss. 180.
   
 8. Nauka organizacji i zarządzania (razem z Agnieszką Chrisidu-Budnik, Jerzym Korczakiem i Andrzejem Pakułą), Kolonia Limited, Wrocław 2005, ss. 512.
   
 9. Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław 2005, ss. 632.
   
 10. Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski, Kolonia Limited, Wrocław 2011, ss. 615.
   
 11. Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Kolonia Limited, Wrocław 2013, ss. 172.
   

<< Powrót