Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Publikacje / Inne


<< Powrót

Inne

 1. Obowiązek wykonywania poleceń przełożonych w administracji państwowej, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 6 z 1983r., s.19-24.
   
 2. Niektóre rozwiązania prawne funkcjonowania samorządu lokalnego w Holandii, "Poradnik Samorządowy" 1992, nr 1, Wrocław 1992, s.129-135.
   
 3. Niektóre tendencje i kierunki zmian w holenderskim samorządzie terytorialnym, "Wspólnota" 1992, nr 14, s. 16.
   
 4. Medebewind, "Wspólnota" 1992, nr 19, s.7.
   
 5. Oświata i administracja oświatowa w Holandii (wybrane zagadnienia), "Poradnik Samorządowy" 1993/94, nr 2, Wrocław 1993, s.118-124.
   
 6. Oświata w Anglii, "Poradnik Samorządowy" 1993/94, nr 2, Wrocław 1993, s.125-129.
   
 7. Samorząd angielski: Jak rządzą w Brighton?, "Wspólnota" 1993, nr 42, s.11.
   
 8. Nowy podatek od nieruchomości w Anglii (w związku z propozycją reformy finansów komunalnych w Polsce), "Poradnik Samorządowy" 1994/95, nr 3, Wrocław 1994, s.163-169.
   
 9. Odesłania i normy pozaprawne stosowane przez administrację publiczną, (w:) Prawo administracyjne, podręcznik akademicki, red. Jan Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 104-110.
   
 10. Organizacja i zarządzanie a administracja publiczna, (w:) Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski, Administracja publiczna, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 120-127.
   
 11. Hasła Dylutacja, Efektywność ekonomiczna, Formularz, Formuła Radbrucha, Klauzula antyabuzywna, Letaprywacja, Lobbing, Mobbing, Normy tetyczne, Prizonizacja, Toposy prawnicze, Ustawa indemnizacyjna, Wigilantyzm, (w:) Prawniczy słownik wyrazów trudnych, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
   
 12. Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktor nauk prawnych Jolanty Blicharz, (w:) "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2007, nr 1 (6), s. 128-131.
   
 13. W sprawie nowego wyróżnienia sfery administracji regulacyjnej, (w:) Prawo administracyjne, podręcznik akademicki, red. Jan Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 360-361.
   
 14. Głos w dyskusji: Odpowiedzialność a rozliczalność. Przewidywana publikacja w materiałach IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Odpowiedzialność w administracji publicznej", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz I Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współpracy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu im. Bpa Jana Chrapka w Radomiu, Jedlnia Letnisko 25-27 maja 2008 r.
   
 15. Muzak - Muzyka marketingowa, [w:] Ekspektatywa_1. Słuchawy. Projektowanie dla ucha, red. Katarzyna Krakowiak, Fundacja Bęc Zmiana 2009, s. 89-91.
   
 16. Głos w dyskusji: Czas a prawo administracyjne, (w:) Czas w prawie administracyjnym. I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, pod redakcją Jana Zimmermanna, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 274-277. 

 17. Głos w dyskusji: Niepewność, (w:) Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym. II Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa Adam Błaś, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 208-210.

 18. Second Wroclaw-Krakow Administrative Law Meeting Held, sprawozdanie z II Krakowsko-Wrocławskiego Spotkanie Naukowego Administratywistów, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics 2012, vol. 2:1, s. 49-51.

 19. Głos w dyskusji: Prawo, kultura i pluralizm prawny, (w:) Wartości w prawie administracyjnym, V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa Jan Zimmermann, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 393-395.

   

<< Powrót