Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

CV


Jerzy Supernat

tel. służbowy:

+48.71 375 20 90

e-mail:

jerzy @ supernat . pl

data urodzenia:

29.05.1951

tytuły i stopnie:

magister administracji od 1974r., doktor nauk prawnych od 1982r., doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie nauki o administracji od 2004r., profesor zwyczajny nauk prawnych od 2015r.

zatrudnienie:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

stanowisko:

profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Administracyjnych, kierownik Zakładu Porównawczej Administracji PublicznejWykształcenie:

2003

Kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji

1996

Central European University course of Corporate Governance in Market and Transition Economies

1982

Obrona rozprawy doktorskiej Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym przygotowanej pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Kuty

1974-1972

Magisterskie Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

1972-1969

Zawodowe Studia Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WrocławskiegoCharakterystyka pracy zawodowej:

2016-1974

-

145 opublikowanych prac: monografie, podręczniki, studia, artykuły, referaty, recenzje, raporty, inne

 

-

zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria i ćwiczenia) m.in. z następujących przedmiotów: Nauka organizacji i zarządzania, Techniki organizatorskie i decyzyjne, Analiza systemowa, Socjologia organizacji, Nauka administracji, Prawo administracyjne, Współczesne doktryny administracji publicznej, Contemporary Management, Human Resource Management, Decision-making Techniques, Public Administration and Administrative Law, Public Administration and Administrative Law in the European Union, Comparative Administrative Law, Public and Private Organizations oraz Public Administration and Administrative Policies

 

-

uczestnictwo (referaty i udział w dyskusji) w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (patrz Konferencje)

2016-1995

opieka nad ok. 300. pracami magisterskimi

1997-1995

-

praca ekspercka dla Grupy Roboczej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

 

-

przygotowanie pobytu oraz opieka i współpraca z wykładowcą Civic Education Project dr. Jamesem Groenem z Kanady

1995

miesięczny staż na Uniwersytecie w Leiden w Holandii

1994

przygotowanie i kierownictwo Dutch - Polish Working Session on Polish Economy and Administration in Transition

1994-1992

uczestnictwo w programie TEMPUS i współpraca z uniwersytetami angielskimi i holenderskimi

1991

czteromiesięczny staż na Uniwersytecie w Leiden w HolandiiZainteresowania pozanaukowe:

 

-

literatura piękna, sport