Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Dydaktyka / Bieżące informacje

<< Powrót


Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

 

Temat pracy zaliczeniowej dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Administracji Publicznej: Opis i analiza procesu podejmowania decyzji w administracji publicznej na przykładzie.... Proszę o wykorzystanie struktury analityczno-normatywnej z wykładu. Objętość: 1 strona formatu A4. Uwaga! Ogólny konspekt wykładu znajduje się na stronie wydziałowej w Materiałach dydaktycznych na mojej stronie pracowniczej .


<< Powrót