Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Abecadło zarządzania

SPAM

I believe we will have legislation around e-mail spam and direct marketing
that stipulates how invasive companies can be.

Sądze, że prawo zakreśli firmom granice wysyłania spamu
i stosowania marketingu bezpośredniego.

Patricia Seybold, amerykańska konsultant w zakresie e-biznesu

If variety is the spice of life, marriage is the big can of leftover Spam.

Jeżeli smakiem życia jest różnorodność, to małżeństwo jest puszką z resztkami Spamu.

Johnny Carson (ur. 1925), amerykański komik i gospodarz programu telewizyjnego The Tonight Show

W języku internautów spam oznacza niepożądaną pocztę elektroniczną o cha­rakterze komercyjnym (reklamowym) - unsolicited commercial e-mail messages. W tym znaczeniu spam jest współczesnym odpowiednikiem tradycyjnej poczty śmieciowej (junk mail), czyli niezamawianych i niechcianych materiałów reklamo­wych, wysyłanych zwykłą pocztą (unsolicited advertising matter sent by post). Rzecz jasna, bezwartościowe (czy o małej wartości) mogą być nie tylko elektro­niczne czy tradycyjne przesyłki pocztowe (junk e-mail, junk mail), ale także obli­gacje (junk bonds), jedzenie (junk food), sklepy (junk shops) czy ich właściciele (junk dealers).

Otrzymywanie spamu może być prawdziwym utrapieniem. Okazuje się jednak, że w jego nadawcę można boleśnie i skutecznie uderzyć jego własną bronią, zasy­pując go workami papierowych katalogów, ulotek, reklam, zawiadomień o promo­cjach, atrakcyjnych ofert handlowych itp. W 2002 r. obiektem takich odwetowych działań stał się jeden z "królów spamu" (spam king) Alan Ralsky, który dziennie był w stanie wysłać nawet miliard reklamowych e-maili, zob. Adam Leszczyński, Pech "króla spamu", "Komputer" nr 51, dodatek do "Gazety Wyborczej" z 17 grudnia 2002 r.

W Polsce tamę spamowi położyła ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), która wprowadziła zakaz prze­syłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektro­nicznej. Zgodnie z ustawą, elektroniczne wysyłanie informacji handlowej jest moż­liwe tylko wtedy, gdy odbiorca wyrazi na to zgodę, zwłaszcza przez podanie adresu mailowego. Wysłanie informacji handlowej bez zgody odbiorcy stanowi czyn nie­uczciwej konkurencji, a osoba, która informację wysyła, popełnia wykroczenie, podlegające karze grzywny.

W USA Spam jest znakiem towarowym sprzedawanej w puszkach przez Hor­mel Foods Corporation mielonej wieprzowiny (ground pork shoulder) wymieszanej z szynką i przyprawami (Spam od Spiced ham). Spółkę założył w 1891 r. w Austin w Minnesocie syn niemieckich imigrantów George Albert Hormel (1860-1946). Produkowany od 1937 r. Spam, pomyślany jako tani i pożywny posiłek (the lun­cheon meat), stał się popularny i ceniony, szczególnie wśród robotników oraz ubo­gich i bezrobotnych, których nie brakowało po latach Wielkiego Kryzysu. W czasie II wojny światowej G. A. Hormel ponad połowę swojej rosnącej produkcji sprze­dawał rządowi amerykańskiemu, który przeznaczał Spam na racje żołnierskie (stąd wojskowi nie nazywali rządu Uncle Sam, lecz Uncle Spam), a także wspomagał nim Armię Czerwoną (jak powiedział pierwszy sekretarz KPZR w latach 1953-1964 Nikita S. Chruszczow (1894-1971): "Gdyby nie Spam, nie bylibyśmy w stanie wy­żywić naszych żołnierzy") oraz społeczeństwa krajów sprzymierzonych (otwieranie puszki ze Spamem w czasie Świąt Bożego Narodzenia pamięta i wspomina była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, ur. 1925). Wielokrotne irytujące zao­ferowanie Spamu w ofercie śniadaniowej w skeczu wykonywanym przez Latający Cyrk Monty Pythona (Monty Python's Flying Circus) spowodowało, że pisany małą literą spam zyskał dodatkowe, przedstawione w niniejszym haśle znaczenie.