Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Abecadło zarządzania

P5

Nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował czynu swego.

Mądrość Syracha 32, 19

P do potęgi piątej jest ulubionym przez wielu kierowników sposobem ujęcia prawidłowości: proper planning (preparation) prevents poor performance (właś­ciwe planowanie gwarantuje właściwe wykonanie). Od tego opisowego twierdzenia łatwo jest przejść do podstawowej dyrektywy (wytycznej) sprawnego działania, któ­ra nakazuje uwzględnić w działaniu planowanie czy - szerzej - preparację (i kon­trolę). Pełny i precyzyjny wykład tej dyrektywy dał współtwórca prakseologicznej teorii organizacji Jan Zieleniewski (1901-1973) (zob. na przykład tegoż, Organi­zacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981). Jej potocznym odpowiednikiem (wyra­żającym praktyczną wiedzę wielu pokoleń) są natomiast zwięzłe nakazy typu: "naj­pierw pomyśl (dwa razy pomyśl / trzy razy pomyśl), potem zrób", "najpierw należy zwyciężyć [przez preparację właśnie - J. S.], a dopiero potem uderzyć" itp. Dyrek­tywę tę pięknie wyraził Cyprian Kamil Norwid w wierszu Prac czoło, w którym czytamy:

"Pracować musisz" - głos ogromny woła -
Nie z potem dłoni lub twojego grzbietu
(Iż prac - początek, doprawdy, że nie tu),
Pracować musisz z potem twego czoła!
.................................................................
Reformatorów zbierz wszystkich i nagle
Spytaj ich, co jest pracy abecadłem?
Zacząć nam z czego? gdy na skały wpadłem
Lub wiatr ustąpił, zerwawszy pierw żagle -
Od czego zacząć? czy - od dłoni - potu?
Lub ramion potu? ... gdy brak i narzędzi,
Gdy wkoło otchłań, a ty - na krawędzi:
Zacznij... by w głowie nie było zawrotu -
Więc głos ogromny znów jak pierwej woła:
"Musisz pracować z potem twego czoła!"