Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Abecadło zarządzania

BLOG

(Internetowy dziennik / Dziennik internauty)

Nie ma wątpliwości, że słowo blog jest skrótem od weblog (dosłownie siecio­wy dziennik), ale nie jest już pewne, kto to słowo wymyślił i kto był pierwszym internetowym kronikarzem. Zdaniem niektórych, autorstwo i pierwszeństwo należy się Amerykance Carolyn Burke, która swój internetowy pamiętnik (Carolyn's Dia­ry) zaczęła prowadzić 3 stycznia 1995 r. O powodach tego kroku C. Burke mówi na stronie www.diaryhistoryproject.com w sposób następujący: Szukałam miejsca, w którym będę mogła porozmawiać o sobie, i chciałam, żeby ktoś mnie wysłuchał. [...] Ale nie było nikogo takiego. Więc napisałam. Po raz pierwszy w życiu zaczęłam pisać dziennik. (I needed an outlet to talk about myself, privately and with someone listening. [...] There just didn't seem to be someone. So I wrote. For the first and only time in my life, I started a diary). Z kolei pierwszego polskiego bloga założył w 1999 r. Jędrek Kostecki, a ze znanych osób internetowy dziennik prowadzi od lutego 2001 r. aktorka Krystyna Janda. Blogi są szczególnie popularne wśród gene­ra­cji X . wychowanej na komputerach. Jej przedstawiciele piszą w nich właściwie o wszyst­kim, także o pracy. Ponieważ jednak blog jest pamiętnikiem publicznym, może to być czasami ryzykowne i w skrajnym przypadku doprowadzić nawet do utraty pra­cy. To właśnie przydarzyło się Nigelowi Richardsonowi z Leeds, który w blogu na­zwał swojego kierownika idiotą.

Na zakończenie powiedzmy, że najnowszy trend w rozwoju internetowych dzienników polega na ich uaktualnianiu za pomocą telefonów komórkowych; zja­wisko to nazwano terminem moblogging (od mobile blogging; mobile to telefon komórkowy). Do rozwoju komórkowych blogów przyczyniło się między innymi przejęcie przez Google w lutym 2003 r. firmy Blogger, prowadzącej internetowy serwis wspomagający projektowanie blogów.