Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Abecadło zarządzania

@

(Małpa)

Znak @ zrobił karierę wraz z pojawieniem się jesienią 1971 r. i upowszech­nie­niem poczty elektronicznej (electronic mail / e-mail). Wcześniej posługiwano się nim między innymi przy wypisywaniu faktur do oznaczania ceny jednostkowej (na przykład 5@$10 znaczyło pięć sztuk po dziesięć dolarów). Dzisiaj znak @ jest powszechnie znany jako symbol w adresie poczty elektronicznej oddzielający konto użytkownika poczty (nazwę jego skrzynki) od nazwy serwera, na którym to konto jest założone, a ściślej - od domeny (na przykład jerzy@supernat.pl). Zaproponował go amerykański informatyk Ray Tomlinson (ur. 1941) - autor pierwszego programu do obsługi poczty elektronicznej (programu pozwalającego przesyłać wiadomości siecią komputerową), który to wynalazek jest porównywany do telegrafu, telefonu czy radia. Ponieważ R. Tomlinson był pierwszy, mógł oczywiście wybrać inny (dowolny) znak, ale wybrał właśnie @. Jest rzeczą ciekawą, że amerykański sposób określania znaku @ (w USA odczytuje się go po prostu at, czyli w / na / u / przy itp.) nie jest powszechnie przyjęty na świecie. Nazwy przyjęte w innych kra­jach nawiązują na ogół do skojarzeń, jakie wywołuje kształt znaku @ (w szcze­gól­ności jego charakterystyczny ogonek). Być może najczęściej (na pewno w Europie) pojawia się nazwa małpa (małpie a, małpi ogon, małpi ogonek, ogon małpy, znak małpy). Z pozostałych wymieńmy na przykład: kotek, piesek, kocia stopa, koci ogon, ucho słonia, żółw, ogon, robak, dżdżownica, ślimak, kaczątko, świński ogon, rolmops (tak mówią Czesi, czyli polska małpa to czeski zwinięty w rulonik filet śledziowy; w oryginale zavináč).

Zob. też Electronic mail.